Pflegi Muri

Institution
Nachname
Vorname
Konfession
Zum Eintrag
Institution
Nachname
Lukoschus Dinter
Vorname
Bettina
Institution
Nachname
Zimmermann
Vorname
Andreas
Konfession